JOGI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A holcim.hu weboldalt a Holcim Magyarország Kft. üzemelteti. A webhellyel kapcsolatos valamennyi jog tulajdonosa a Holcim Magyarország Kft., és ezeket a jogokat Holcim Magyarország Kft. fenntartja magának. 

1.  JOGI NYILATKOZATOK 

1.1.  A Holcim Magyarország Kft. weboldalán megjelenő információk tájékoztató jellegűek, melyekkel kapcsolatban cégünk fenntartja a változtatás jogát, így jogosult azokat bármikor részben vagy egészben megváltoztatni, illetve törölni. A Holcim Magyarország Kft. a weboldalán megjelenő információk tájékoztató jellegével összhangban azokért szavatosságot nem vállal, valamint cégünk nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, egyéb költségekért sem, melyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek. 

1.2.  A Holcim Magyarország Kft. weboldala, annak teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, így annak részben vagy egészben, bármilyen célból történő felhasználása a Holcim Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélyéhez kötött. 

2. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Elsősorban a Holcim Magyarország Kft. (7953 Királyegyháza, Cement u. 1.), akinek a részére eljuttatta a jelentkezését, felel az Ön személyes adatainak kezeléséért. Ezenkívül a Holcim egyéb kapcsolt vállalkozásai is kezelhetik az Ön személyes adatait, ha a törvény előírja vagy lehetővé teszi, hogy megosszuk velük azokat az alább ismertetett célokból. Kérjük, kattintson ide a Holcim kapcsolt vállalkozásainak megtekintéséhez. 

2.1. Ki felel az ön személyes adataiért? 

Személyes adatait a Holcim Magyarország Kft. (7953 Királyegyháza, Cement utca 1.) kezeli, illetve a Holcim azon kapcsolt vállalkozása, amely az Önnek szóló üzeneteinkben adatkezelőként van feltüntetve, vagy amely az Ön személyes adatainak biztonságáért és épségéért felelős.  Kattintson ide a Holcim Csoport kapcsolt vállalkozásainak megtekintéséhez. 

2.2. Milyen célból használjuk az ön személyes adatait? 

2.2.1.  Személyes adatait csak a jelentkezésével kapcsolatban kezeljük, különösen az alábbi célokból („Megengedett célok”): 

 • jelentkezés  kezelése: ideértve az Ön végzettségének és készségeinek áttekintését, elemzését, valamint a megpályázott állásra/szakmai gyakorlatra való alkalmasságának a mérlegelését, szakdolgozati témával jelentkezők esetében a téma támogatásának mérlegelését, értékelő központok, egyéb értékelő eszközök használatát, szükséges utazások szervezését és költségeinek megtérítését; 
 • szervezeti célok: ideértve a tervezést, ellenőrzést, költségvetés-tervezést, benchmarkingot és átszervezést is; 
 • biztonsági célok: ideértve az ingatlanaink és eszközeink fenntartását és védelmét, a telephelyeink, létesítményeink, informatikai és kommunikációs rendszereink, platformjaink, biztonságos weboldalaink, alkalmazásaink és más rendszereink vagy létesítményeink épségének és biztonságának biztosítását, valamint az ezekhez való hozzáférés ellenőrzését (akár kamerás vagy más megfigyelő rendszerrel), továbbá a biztonsági kockázatok, csalások, lopások és más bűncselekmények vagy rosszhiszemű tevékenységek feltárását, megelőzését és azonosítását is; 
 • jogi dokumentációs célok: amelyek a jogi dokumentációs és iratmegőrzési (pl. nyilvántartási) kötelezettségeink teljesítéséhez szükségesek; 
 • szervezeti előírásoknak való megfelelés: ideértve különösen a szabályzataink és üzletpolitikánknak betartásának ellenőrzését és értékelését; 
 • jogszabályi előírásoknak való megfelelés: annak biztosítása, hogy eleget teszünk a jogi és hatósági követelményeknek és megkereséseknek a világ bármely pontján, ideértve a nemzeti vagy nemzetközi szabályozó, végrehajtó vagy munkaközvetítő szervek általi ellenőrzést vagy az ezek részére történő adatszolgáltatást, amely kiterjedhet a referenciák, háttér, állami nyilvántartásokban lévő adatok, összeférhetetlenség, hitelképesség és (adott esetben) büntetlen előélet ellenőrzésére, valamint a vonatkozó jogszabályok és szabályozások által előírt egyéb átvilágításra is; 
 • általános megfelelés: annak biztosítása, hogy eleget teszünk a jogszabályi megfelelési kötelezettségeinknek, például a megfelelés vizsgálatára vagy nyilvántartására vonatkozó kötelezettségünknek (pl. trösztellenes, kiviteli, kereskedelmi szankciót vagy embargót elrendelő, megvesztegetés, korrupció-, fehérgalléros bűnözés vagy pénzmosás-ellenes törvények és belső szabályozások értelmében), ideértve többek között annak ellenőrzését is, hogy szerződése vagy személyazonossága nem szerepel-e tiltólistán, és lehetséges egyezés esetén személyazonossága igazolására kérjük, vagy azt, hogy trösztellenes célokból nyilvántartjuk a harmadik személyekkel fenntartott kapcsolatát; 
 • jogviták és követelések érvényesítése: ideértve annak elősegítését is, hogy kezeljük és megoldjuk a jogvitákat, megfeleljünk a bírósági, hatósági vagy más állami szerv által hozott határozatoknak, kikényszerítsünk szerződéses megállapodásokat, valamint jogi követeléseket támasszunk és érvényesítsünk, vagy megvédjük jogi álláspontunkat. 

2.2.2.  Amennyiben kifejezetten hozzájárul kezelhetjük az Ön személyes adatait az alábbi célokból is: 

 • Állásra, szakmai gyakorlatra jelentkezők, szakdolgozati témával jelentkezők adatbázisába történő felvétel, annak érdekében, hogy akár email-en telefonon vagy bármely más kommunikációs csatornán keresztül tájékoztassuk a Holcim Magyarország Kft. nyitott pozícióival kapcsolatos információkról  az Ön hozzájárulás alapján tárolhatjuk, kezelhetjük és a Holcim kapcsolat vállalkozásaival megoszthatjuk az Ön által megadott személyes adatokat, 

2.2.3.  Ha erre jogszabály kötelez minket, csak akkor keressük reklámcélú üzenetekkel (pl. e-mailben vagy telefonon), ha Ön jóváhagyta azt, és Ön bármikor visszavonja ezt a hozzájárulást, ha nem kíván több, ilyen jellegű megkeresést kapni tőlünk. 

2.2.4.  Nem használjuk fel az Ön személyes adatait Önnel kapcsolatos automatikus döntéshozatalhoz vagy a fentiektől eltérő profilalkotáshoz. 

Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogi alapokat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke rögzíti. Ha az Ön személyes adatait a fenti Megengedett célokból felhasználjuk, akkor az adatkezelés vagy az Ön és a Holcim között létrejött munka-, megbízási vagy egyéb szerződés teljesítéséhez, vagy a mi jogi (pl. nyugdíjhoz vagy adózáshoz kapcsolódó nyilvántartási) kötelezettségeink teljesítéséhez, vagy pedig a mi vagy az Ön személyes adatait fogadó harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, de csak akkor, ha ezeket az érdekeket nem írják felül az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. Ezenkívül az adatkezelés az Ön kifejezett hozzájárulásával is történhet. 

2.3. A személyes adatok köre 

Amennyiben ettől eltérően nem állapodunk meg, csak olyan személyes adatot gyűjtünk Öntől, amelyek a munkaviszonyával összefüggésben a fenti célokból szükségesek. Ilyen adatnak minősül minden, Öntől közvetlenül, adatgyűjtő űrlapokon beszerzett adat, valamint az ezekből származtatott és más módon az Ön munkaviszonya során begyűjtött adat. 

Ez jellemzően az alábbi kategóriákat jelenti: 

 • személyi adatok, például név, cím, születési idő, családi állapot, szükség esetén értesítendő személy adatai, lakóhely szerinti állam, társadalombiztosítási szám, ajánlott vagy elvárt bér, banki adatok, társadalombiztosítási és adózási adatok; 
 • szakmai adatok, például munkahelyi elérhetőségek, munkaköri és karrieradatok, önéletrajz, képesítéssel, végzettséggel munkatapasztalattal, gyakorlattal és készségekkel kapcsolatos adatok; 
 • személyazonosító okmányok, például útlevél, vezetői engedély, személyazonosító igazolvány, vagy jogszabály által előírt más okmány másolata (adott esetben Ön arcát és vállait is megjelenítő arcképpel); 
 • további jelentkezéssel kapcsolatos adatok, mint például költségtérítés adatai, értékelő központok és egyéb teljesítményértékelés, referenciák, megbízhatóság és háttér ellenőrzése, szakdolgozati téma; 
 • rendszereink, létesítményeink és telephelyeink hozzáféréséhez és használatához kapcsolódó adatok, ideértve a kamerás, GPS, kommunikációs, IT rendszereink megfigyeléséből vagy más megfigyelő rendszerből származó adatokat is; 
 • megfelelési tevékenység során keletkező adatok, ideértve a referenciák, háttér, állami nyilvántartásokban lévő adatok, összeférhetetlenség, hitelképesség és (adott esetben) büntetlen előélet ellenőrzését, valamint a vonatkozó jogszabályok és szabályozások által előírt, megfeleléssel kapcsolatos nyomozás során folytatott egyéb átvilágítást, nyilvántartást és adatszolgáltatást is; 
 • jogvitákkal és követelésérvényesítéssel kapcsolatos adatok, ideértve az eljárásokból, tárgyalásokból, nyilatkozatokból, beadványokból vagy más kapcsolódó közlésből vagy tevékenységből származó vagy azokkal összefüggő adatokat is; 
 • A fenti Megengedett célok teljesítése során keletkező vagy abból származó személyes adatok. 
 • Különleges adatkategóriák. Ha a Megengedett célokhoz szükséges, és vonatkozó jogszabály megköveteli vagy lehetővé teszi, illetve Ön kifejezetten hozzájárult, kérhetünk Öntől egészségügyi és fogyatékossággal kapcsolatos adatot (pl. a törvényi munkahelyi vagy biztosítási kötelezettségünk teljesítéséhez), biometrikus adatot (pl. beléptetéshez vagy biztonsági célból), faji vagy etnikai származást felfedő adatot (pl. a sokszínűség biztosítása érdekében), vagy vallási meggyőződésre utaló adatot (pl. egyházadó teljesítése céljából). 

2.4. HOGYAN GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? 

A korszerű technikai lehetőségeknek és a jogszabályi adatvédelmi követelményeknek megfelelő fizikai, elektronikus és eljárási garanciákat tartunk fenn annak érdekében, hogy megvédjük személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől és beavatkozásoktól. Ilyen garanciák például az Ön személyes adatainak védelmét szolgáló különleges technológiák és eljárások, pl. biztonságos szerverek, tűzfalak és az SSL titkosítás. Mindenkor szigorúan betartjuk a titoktartásra és a személyes adatok biztonságára vonatkozó jogszabályokat és szabályozásokat. 

2.5. Hogyan óvjuk meg az ön személyes adatait? 

A korszerű technikai lehetőségeknek és a jogszabályi adatvédelmi követelményeknek megfelelő fizikai, elektronikus és eljárási garanciákat tartunk fenn annak érdekében, hogy megvédjük személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől és beavatkozásoktól. Ilyen garanciák például az Ön személyes adatainak védelmét szolgáló különleges technológiák és eljárások, pl. biztonságos szerverek, tűzfalak és az SSL titkosítás. Mindenkor szigorúan betartjuk a titoktartásra és a személyes adatok biztonságára vonatkozó jogszabályokat és szabályozásokat. 

2.6. Kikkel osztjuk meg az ön személyes adatait? 

Az Ön személyes adatait a következő személyekkel oszthatjuk meg: 

a)     A Holcim csoport világszerte működő kapcsolt vállalkozásai, ha és amennyiben a Megengedett célokhoz ez szükséges, és törvényileg lehetséges. Ilyen esetben az említett jogi személyek az jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített célokból és feltételek mellett használják fel a személyes adatokat. Kérjük, kattintson ide a Holcim kapcsolt vállalkozásai és elérhetőségük megtekintéséhez. 

b)     Az Ön személyes adatait a Megengedett célokra, saját felelősségükre, a nekünk vagy a nevünkben Önnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban kezelő harmadik felek (pl. háttérellenőrző szolgáltatók vagy olyan harmadik felek, akiktől referenciát kérünk). 

c)     A Holcim Magyarország Kft. és a Holcim csoporton belüli vagy kívüli szolgáltatók (ún. adatfeldolgozók), amelyek a nevünkben és kizárólagos utasításunk szerint belföldön vagy külföldön a Megengedett célokra végzik személyes adatok kezelését (pl. közös szolgáltató központok, bérszámfejtési és egyéb szolgáltatók, ideértve a felhőszolgáltatókat is). Ilyen szolgáltató igénybevétele esetén a társaságunk továbbra is ellenőrzi és teljes mértékben felelős az Ön személyes adataiért, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő garanciákkal biztosítja azok épségét és biztonságát. 

d)     Állami vagy kormányzati szervek, például szabályozó vagy végrehajtó hatóságok, ügyvédek vagy bíróságok, ha ezt vonatkozó jogszabály vagy szabályozás előírja, vagy ezek kérésére, ha ezt törvény lehetővé teszi és jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, illetve jogi követelés megalapozásához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges. 

e)     Egyéb esetben csak akkor közöljük a személyes adatait, ha erre utasítást vagy engedélyt ad, ha vonatkozó jogszabály, szabályozás, bírósági vagy hatósági megkeresés erre kötelez minket, illetve csalás vagy bűncselekmény gyanúja esetén. 

2.7.  Hol kezelik a személyes adatait? 

A Holcim a világ számos országában jelen van. Üzleti tevékenységünk során olyan, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országban („harmadik országban”) működő személyeknek is továbbíthatjuk az Ön személyes adatait, ahol a vonatkozó jogszabályok nem biztosítanak olyan szintű adatvédelmet, mint a foglalkoztatás szerinti országban. Ennek során betartjuk a vonatkozó adatvédelmi követelményeket és megfelelő garanciákat alkalmazunk személyes adatai biztonságának és épségének megőrzésére, különösen az EU általános szerződési feltételeinek elfogadásával. Ha további tájékoztatást szeretne kapni e garanciákkal kapcsolatban, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken. 

2.8. Az ön adatvédelmi jogai 

Bizonyos jogszabályi feltételek mellett Ön kérheti személyes adatainak megtekintését, kijavítását, törlését vagy adatkezelésének korlátozását. Kifogással élhet az adatkezeléssel szemben, és kérheti az adatok áthordozását. Fontos joga, hogy kérhet másolatot azokról a személyes adatokról, amelyeket Önről őrzünk. Ha ezzel a jogával többször is él, megfelelő díjat számíthatunk fel a kérelem teljesítéséért. Ha többet szeretne tudni az Önt megillető adatvédelmi jogokról, kérjük, olvassa el az EU általános adatvédelmi rendeletének 15–22. cikkeit. 

Ha a fenti kérelmek bármelyikével él, kérjük, nevezze meg a kért személyes adatot, és a személyazonosítás céljából adja meg a nevét, és születési idejét az alábbi elérhetőségeken. Személyazonosságának igazolására további adatot is kérhetünk, hogy megóvjuk az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől. Gondosan megvizsgáljuk a kérelmét, és Önnel egyeztetve a legjobb tudásunk szerint teszünk eleget annak. 

Ha hozzájárult ahhoz, hogy kezeljük az Ön személyes adatait, és később visszavonja ezt a hozzájárulást, akkor ez nem befolyásolja a hozzájáruláson alapuló, annak visszavonása előtt történt adatkezelés törvényességét. Ha visszavonja a hozzájárulását, csak akkor kezelhetjük tovább a személyes adatait, ha erre más jogalap lehetőséget biztosít. 

Ha kétség merülne fel Önben adatai kezelését illetően, vagy panasszal kíván élni, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken, hogy kivizsgálhassuk az ügyet. Ha nem elégedett a válaszunkkal vagy úgy véli, hogy nem a jogszabályoknak megfelelően kezeljük az Ön személyes adatait, panaszt tehet az ön országában illetékes adatvédelmi hatóságnál. 

2.9. Kötelező megadni a személyes adatokat? 

Általános elvként minden személyes adatot teljesen önkéntes alapon szolgáltat nekünk. Azonban adott körülmények között kötelesek vagyunk beszerezni bizonyos személyes adatokat, illetve a Holcim Magyarország Kft. csak bizonyos személyes adatok birtokában járhat el bizonyos ügyekben. Ilyen például a bére után fizetendő adó levonása, törvény által előírt vizsgálat lefolytatása, illetve törvény által előírt képzések vagy képesítések bizonyítása. Ha ezekhez nem adja meg nekünk a személyes adatait, adott esetben nem tudjuk megfelelően intézni a jelentkezésével kapcsolatos ügyeket, nem tudjuk bizonyos feladatokkal megbízni, és nem engedélyezhetjük, hogy részt vegyen bizonyos tevékenységekben vagy igénybe vegyen bizonyos szolgáltatásokat a jelentkezésével összefüggésben. 

2.10. Személyes adatok megőrzése 

Személyes adatait töröljük, ha azokra a Megengedett célokból már nincs szükség, ha (adott esetben) visszavonja a hozzájárulását, vagy ha jogszabály nem írja elő, illetve nem teszi lehetővé a további megőrzésüket. Különösen akkor őrizzük meg az Ön személyes adatait, ha a Holcim Magyarország Kft. és a Holcimnek szüksége van rájuk jogi követelések érvényesítéséhez vagy jogi követeléssel szembeni védekezéshez, de ekkor is csak a vonatkozó megőrzési időtartamra, illetve az adott követelések rendezéséig. 

2.11. A jelen adatvédelmi tájékoztató frissítése 

Ezt az Adatvédelmi tájékoztatót utoljára 2020 januárjában frissítettük. Fenntartjuk a jogot, hogy időnként frissítsük és módosítsuk az Adatvédelmi tájékoztatót, hogy az megfeleljen az adatkezelési eljárásunknak, illetve a változó jogszabályi követelményeknek. A módosított Adatvédelmi tájékoztató akkor lép hatályba, ha közzétettük a karrier aloldalon vagy más módon elérhetővé tettük az Ön számára. 

2.12. Hogyan léphet kapcsolatba velünk? 

Ha jogaival kapcsolatos kérdése vagy személyes adataival kapcsolatos konkrét kérése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot HR osztállyal az alábbi elérhetőségen: 

Szilágyi Zsuzsa 
HR generalista
zsuzsa.szilágyi@holcim.com | www.holcim.hu
Mobil: +36-30-932-2403 | Telefon: +36-73-500-936 

vagy a jogi osztállyal az alábbi elérhetőségeken: 

Dr. SZALÓKI Bence 
Jogi előadó 
bence.szaloki@holcim.com | www.holcim.hu 
Mobil: +36-30-019-5542