ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A jelen tájékoztatóval szeretnénk elmagyarázni, miként és milyen célból kezeljük az Ön
személyes adatait a marketing tevékenységünkkel összefüggésben, és milyen jogaik és
lehetőségeik vannak Önnek e tekintetben. Jelen adatvédelmi tájékoztató a Holcim
Magyarország Kft. és a szerződéses partnerei között fennálló jogviszony keretein belül
történő adatkezelésre nem terjed ki.


1. KI FELEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIÉRT?


Elsősorban a Holcim Magyarország Kft. (7953 Királyegyháza, Cement u. 1.), a Holcim
cégcsoport tagja felel az Ön személyes adatainak kezeléséért. Ezenkívül a Holcim egyéb
kapcsolt vállalkozásai is kezelhetik az Ön személyes adatait, ha a törvény előírja vagy
lehetővé teszi, hogy megosszuk velük azokat az alább ismertetett célokból. Kérjük, kattintson ide a Holcim kapcsolt vállalkozásainak megtekintéséhez.


2. MILYEN CÉLBÓL HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?


Személyes adatait csak a Királyegyházi Cementgyár Környezetvédelmi rajzpályázatával és
kommunikációjával összefüggésben, különösen az alábbi célokból („Megengedett célok”)
kezeljük:
▪ tájékoztatások, hírlevelek küldése a rajzpályázattal kapcsolatos fontos információkról;
▪ a rajzpályázat marketing célú kommunikációja a beküldött pályaművekről készült
fényképfelvételek felhasználásával;
▪ egyéb célok, az Ön hozzájárulása által.
Nem használjuk fel az Ön személyes adatait Önnel kapcsolatos automatikus
döntéshozatalhoz vagy a fentiektől eltérő profilalkotáshoz.
Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogi alapokat az Európai Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikke rögzíti. Ha az Ön személyes adatait a fenti Megengedett
célokból felhasználjuk, akkor ez az Ön kifejezett hozzájárulásával történik, kivéve,
amennyiben erre a Holcim Magyarország Kft. jogos érdekének érvényesítése miatt is
szükség van.


3. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK?


Amennyiben ettől eltérően nem állapodunk meg, csak olyan személyes adatot gyűjtünk
Öntől, amelyek a fenti célokból szükségesek. Ilyen adatnak minősül minden, Öntől
közvetlenül, adatgyűjtő űrlapokon (elektronikus és / vagy papír alapú) beszerzett adat,
valamint az ezekből származtatott és más módon a Önnel való együttműködés során
begyűjtött adat.

Ez jellemzően az alábbi kategóriákat jelenti:
▪ személyi adatok, például név, életkor, lakcím, nem, kapcsolattartási adatok, születési
adatok, oktatási - nevelési intézmény adatai, képmás stb.;
▪ rendszereink, létesítményeink és telephelyeink hozzáféréséhez és használatához
kapcsolódó adatok, ideértve a kamerás vagy más megfigyelő rendszerből származó
adatokat is;
▪ A fenti Megengedett célok teljesítése során keletkező vagy származó személyes adatok.


4. HOGYAN GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?


Személyes adatait elsősorban közvetlenül Öntől szerezzük be, a rajzpályázatra történő
nevezés során (elektronikusan történő jelentkezés).


5. HOGYAN ÓVJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?


A korszerű technikai lehetőségeknek és a jogszabályi adatvédelmi követelményeknek
megfelelő fizikai, elektronikus és eljárási garanciákat tartunk fenn annak érdekében, hogy
megvédjük személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől és beavatkozásoktól. Ilyen
garanciák például az Ön személyes adatainak védelmét szolgáló különleges technológiák és
eljárások, pl. biztonságos szerverek, tűzfalak és az SSL titkosítás. Mindenkor szigorúan
betartjuk a titoktartásra és a személyes adatok biztonságára vonatkozó jogszabályokat és
szabályozásokat.


6. KIKKEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?


Az Ön személyes adatait a következő személyekkel / szervezetekkel oszthatjuk meg a
rajzpályázat lebonyolításával összefüggésben:
a) Effectivo Communications Kft. (Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 24-28.), mint a
rendezvény kommunikációjával megbízott alvállalkozó
b) egyéb, a rajzpályázat lebonyolításával bevont és / vagy kommunikációs anyagainak
gyártásával megbízott alvállalkozók, közreműködők.


7. HOL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?


A Holcim a világ számos országában jelen van. Üzleti tevékenységünk során olyan, az
Európai Gazdasági Térségen kívüli országban („harmadik országban”) működő
személyeknek is továbbíthatjuk az Ön személyes adatait, ahol a vonatkozó jogszabályok
nem biztosítanak olyan szintű adatvédelmet, mint a foglalkoztatás szerinti országban. Ennek
során betartjuk a vonatkozó adatvédelmi követelményeket és megfelelő garanciákat
alkalmazunk személyes adatai biztonságának és épségének megőrzésére, különösen az EU
általános szerződési feltételeinek elfogadásával, amely a következő helyen érhető el:

Általános szerződési feltételek (II. csomag – Átadások kezelőtől kezelőnek) – a Bizottság
2004. december 27-i határozatának melléklete és Általános szerződési feltételek
(Adatfeldolgozók) – a Bizottság 2010. február 5-i határozatának melléklete. Ha további
tájékoztatást szeretne kapni e garanciákkal kapcsolatban, bármikor felveheti velünk a
kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.


8. AZ ÖN ADATVÉDELMI JOGAI


Bizonyos jogszabályi feltételek mellett Ön kérheti személyes adatainak megtekintését,
kijavítását, törlését vagy adatkezelésének korlátozását. Kifogással élhet az adatkezeléssel
szemben, és kérheti az adatok áthordozását. Fontos joga, hogy kérhet másolatot azokról a
személyes adatokról, amelyeket Önről őrzünk. Ha ezzel a jogával többször is él, megfelelő
díjat számíthatunk fel a kérelem teljesítéséért. Ha többet szeretne tudni az Önt megillető
adatvédelmi jogokról, kérjük, olvassa el az EU általános adatvédelmi rendeletének 15–22.
cikkeit.


Ha a fenti kérelmek bármelyikével él, kérjük, nevezze meg a kért személyes adatot, és a
személyazonosítás céljából adja meg a nevét, és e-mail címét az alábbi elérhetőségeken.
Személyazonosságának igazolására további adatot is kérhetünk, hogy megóvjuk az Ön
személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől. Gondosan megvizsgáljuk a kérelmét, és
Önnel egyeztetve a legjobb tudásunk szerint teszünk eleget annak.


Ha hozzájárult ahhoz, hogy kezeljük az Ön személyes adatait, és később visszavonja ezt a
hozzájárulást, akkor ez nem befolyásolja a hozzájáruláson alapuló, annak visszavonása előtt
történt adatkezelés törvényességét. Ha visszavonja a hozzájárulását, csak akkor kezelhetjük
tovább a személyes adatait, ha erre más jogalap lehetőséget biztosít.
Ha kétség merülne fel Önben adatai kezelését illetően, vagy panasszal kíván élni, lépjen
velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken, hogy kivizsgálhassuk az ügyet. Ha nem
elégedett a válaszunkkal vagy úgy véli, hogy nem a jogszabályoknak megfelelően kezeljük
az Ön személyes adatait, panaszt tehet az ön országában illetékes adatvédelmi hatóságnál.


9. KÖTELEZŐ MEGADNI A SZEMÉLYES ADATOKAT?


Általános elvként minden személyes adatot teljesen önkéntes alapon szolgáltat nekünk.


10. MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?


Személyes adatait töröljük, ha azokra a Megengedett célokból már nincs szükség, ha (adott
esetben) visszavonja a hozzájárulását, vagy ha jogszabály nem írja elő, illetve nem teszi
lehetővé a további megőrzésüket. Különösen akkor őrizzük meg az Ön személyes adatait, ha
a Holcimnek szüksége van rájuk jogi követelések érvényesítéséhez vagy jogi követeléssel
szembeni védekezéshez, de ekkor is csak a vonatkozó megőrzési időtartamra, illetve az
adott követelések rendezéséig.

11. A JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE


Ezt az Adatvédelmi tájékoztatót utoljára 2023 novemberében frissítettük. Fenntartjuk a jogot,
hogy időnként frissítsük és módosítsuk az Adatvédelmi tájékoztatót, hogy az megfeleljen az
adatkezelési eljárásunknak, illetve a változó jogszabályi követelményeknek. A módosított
Adatvédelmi tájékoztató a közzététellel lép hatályba.


12. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?


Ha jogaival kapcsolatos kérdése vagy személyes adataival kapcsolatos konkrét kérése van,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a marketingkommunikációs osztállyal az alábbi
elérhetőségen:


TURBÉKI Judit
Kommunikációs vezető
judit.turbeki@holcim.com | www.holcim.hu
Mobil: +36-30-541-4034| Telefon: +36-73-500-903


vagy a jogi osztállyal az alábbi elérhetőségeken:


Dr. SZALÓKI Bence
Jogi előadó
bence.szaloki@holcim.com | www.holcim.hu
Mobil: +36-30-019-5542