KörnyezeTvédelmi Rajzpályázat 2023

A Holcim Magyarország Kft. stratégiai célkitűzése, hogy 2040-re elérje a nettó szénsemleges
működést. Ezzel összhangban a vállalat fenntarthatósági rajzpályázatot hirdet 18 év alatti
gyermekek számára, amellyel a környezetvédelem fontosságára kívánja felhívni a figyelmet.

A Holcim Magyarország Kft. elkötelezett a környezettudatos gondolkodás és a fenntartható
jövő iránt, melynek letéteményesei a fiatal generáció képviselői. Azért hirdetjük meg
számukra környezetvédelmi rajzpályázatunkat, hogy ösztönözzük a környezettudatos
szempontok érvényesülését és a zöld gondolkodás elterjedését a mindennapokban. Hiszünk
abban, hogy jövőnk záloga a fenntartható, zöld gondolkodás.

 

Pályázatok beküldésének határideje: 2024. február 16. (péntek) 24:00
Eredményhirdetés: 2024. március 22. - Víz világnapja
 
Díjazás:
  • 4 kategóriában az első 3 helyezett gyermek nevelési-oktatási intézménye pénzjutalomban részesül, összesen mintegy 1.200.000 Ft értékben.
  • a helyezett diákok Holcim ajándékcsomagot nyernek
  • az 1. helyezett diákok nevelési-oktatási intézménye részére faültetést adományozunk

 

Pályázatok beküldésének határideje: 2024. február 16. (péntek) 24:00
Eredményhirdetés: 2024. március 22. Víz világnapja

A Holcim Magyarország Kft. stratégiai célkitűzése, hogy 2040-re elérje a nettó szénsemleges
működést. Ezzel összhangban a vállalat környezetvédelmi rajzpályázatot hirdet 18 év alatti
gyermekek számára, amellyel a környezetvédelem fontosságára kívánja felhívni a figyelmet.

A Holcim Magyarország Kft. elkötelezett a környezettudatos gondolkodás és a fenntartható
jövő iránt, melynek letéteményesei a fiatal generáció képviselői. Azért hirdetjük meg
számukra fenntarthatósági rajzpályázatunkat, hogy ösztönözzük a környezettudatos
szempontok érvényesülését és a zöld gondolkodás elterjedését a mindennapokban. Hiszünk
abban, hogy jövőnk záloga a fenntartható, zöld gondolkodás.

A fenntarthatóság és a környezetvédelem témakörében készített rajz.

Olyan pályaművek elkészítését várjuk, amelyek színes ceruza, filctoll, zsírkréta, vagy festék
felhasználásával készülnek, maximum A3-as méretben.

A pályaművek elkészítéséhez kérjük, hogy újrahasznosított papírt használjanak, ami lehet:

  • anyagát tekintve újrahasznosított papír, ill.
  • az is újrahasznosított papírnak számít, amit korábban más célra használtak / nyomtattak ki, de az már nem tartalmaz releváns információt, viszont annak hátoldalára a gyerekek tudnak rajzolni / festeni (pl.: plakát, kinyomtatott papír stb.)

4.1. A pályázaton a Baranya vármegye területén található óvoda, általános iskola vagy
középfokú oktatási-nevelési intézmény diákjai vehetnek részt.


4.2.A pályázaton továbbá részt vehetnek a Holcim Magyarország Kft. munkatársainak
családtagjai, ismerősei is, amennyiben igaz esetükben a 4.1-es pont.

A pályázatokat életkoronként elkülönítve díjazzuk, az alábbi kategóriák szerint:
● óvodások (ebben a kategóriában csoportos pályaművekkel is lehet nevezni);
● általános iskola alsó tagozatos osztályainak diákjai (1-4. osztály),
● általános iskola felső tagozatos diákok (5-8. osztály),
● középfokú oktatási intézmény tanulói.

Fontos kritérium, hogy egy pályázó csak egy pályaművel indulhat a versenyen,
azonban egy intézményből több gyermek pályaműve is nevezhető.

A beérkezett pályázatokat a Szervező által felkért zsűri fogja értékelni. (Az értékelésben
olyan személy nem vehet részt, akinek hozzátartozója indult a versenyen.)


A Szervező 2024. március 22-én hirdeti ki az egyes kategóriák nyertes pályázatait.


● A Holcim Magyarország Kft. kategóriánként a helyezett diákok nevelési-oktatási
intézményeinek
az alábbi pénzbeli támogatást nyújtja:
o 1. helyezett esetében 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint
o 2. helyezett esetében 100.000 Ft, azaz százezer forint
o 3. helyezett esetében 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint
A pénzbeli támogatás összege csak környezettudatos és egészséges életmód
ösztönzését elősegítő projektre használható fel.


● A Holcim Magyarország Kft. kategóriánként az 1. helyezést elért diákok
nevelési-oktatási intézményében faültetést ajándékoz
, amelyre várhatóan 2024. április 22-én, hétfőn,
Föld Napján kerül majd sor. Ennek részleteit a pályázat kiírója külön egyezteti a
díjazottak kapcsolattartóival.


● Emellett az 1-3. helyezett pályaműveket készítő gyermekeket ajándékcsomagban
részesíti.


● A zsűri által legjobbnak, legötletesebbnek vagy legkreatívabbnak talált
pályaművekből a Holcim Magyarország Kft. kiállítást fog berendezni a Királyegyházi Cementgyár
vendégfogadó területén, 2024. tavaszán, melyek az üzembe érkezők számára is
megtekinthetők lesznek.


A zsűrinek joga van az előre meghirdetett kategóriáktól eltérően is díjazni, eredményt
hirdetni, adott esetben különdíjban részesíteni pályaművet.

Benyújtás módja:

Az elkészített pályaműveket postai úton (Holcim Magyarország Kft. – Rajzpályázat, cím:
7953 Királyegyháza, Cement utca 1.) vagy személyesen (munkanapokon 8.00-16.00 óra
között, a Királyegyházi Cementgyár Recepcióján) lehet leadni, zárt borítékban, a rajzot
készítő nevének, a pályázat címének és a pályázó életkorának, nevelési-oktatási intézmény nevének megjelölésével.

Ezen kívül minden esetben szükséges egy online pályázati adatlap kitöltése, amely a
holcim.hu/rajzpalyazat weboldalon érhető el. (A pályázati űrlapon szükséges megadni azt a
környezetvédelmi célt is, amelyet a nevelési-oktatási intézmény megvalósítana az elnyert
támogatásból.)

Technikai feltételek:

A pályázaton résztvevők hozzájárulnak, hogy személyes adataikat a pályázat során, valamint
azzal összefüggésben a pályázat Szervezője kezelheti és megjelentetheti.

A pályaművek elkészítéséhez kérjük, hogy újrahasznosított papírt használjanak, ami lehet:

  • anyagát tekintve újrahasznosított papír, ill.
  • az is újrahasznosított papírnak számít, amit korábban más célra használtak / nyomtattak ki, de az már nem tartalmaz releváns információt, viszont annak hátoldalára a gyerekek tudnak rajzolni / festeni (pl.: plakát, kinyomtatott papír stb.)

Rajzpályázat Adatvédelmi tájékoztatója

7.1 A Pályázaton részvevők felelnek a megadott adataik valódiságáért és vállalják a hibás,
vagy valótlan adatok megadásából származó jogi és anyagi következményeket. A pályázat
szervezője kizárja a felelősségét a rajzpályázat kapcsán bármilyen késedelemért, kárért,
költségért.


7.2 A nyeremények átvétele után a nyereményekkel kapcsolatban felmerült kifogásokért,
hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. Amennyiben a küldemény átvétele meghiúsul,
úgy a meghiúsulást a nyertes hibájának tekintendő, a Szervező semmilyen felelősséggel,
kártérítési kötelezettséggel nem tartozik ezért. A nyeremények másra nem ruházhatóak át,
azok más, értékkel bíró dologra, szolgáltatásra, készpénzre nem válthatóak.


7.3 A pályázat benyújtásával Pályázó kijelenti, hogy az emlékfa elültetésének az intézmény
területén sem jogszabályi, sem egyéb akadálya nincs. Az elültetés helyének kiválasztása
Pályázó kizárólagos felelőssége, azért Szervező sem az elültetés időpontjában, sem később
nem vállal semmilyen felelősséget.


7.4 A pályázaton a 4. pontban meghatározott kritériumnak megfelelő személyek vehetnek
részt. Az a Pályázó, aki a Pályázatban foglaltakat nem tartja be, kizárásra kerül.


7.5 További részletek a Szervező munkatársától kérhető hétköznapokon 8 és 16 óra között:
Turbéki Judit
Kommunikációs vezető
+36 30 541 4034
judit.turbeki@holcim.com


7.6 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a fent nevezett szabályzat feltételeit,
illetve magát a pályázatot annak közzétételével kiegészítse vagy módosítsa.

Rajzpályázat jelentkezés